Planowane wyłączenia energii w sieci Enea Operator

Nowa wersja strony internetowej Enea Operator sp. z o.o. przeznaczona do publikowania informacji o planowanych wyłączeniach w sieci Enea Operator.

Na stronie www.wylaczenia-eneaoperator.pl klienci firmy mogą rejestrować się i subskrybować newslettery z informacjami o planowanych wyłączeniach z wybranych Rejonów Energetycznych.

Newslettery wysyłane są automatycznie i zawierają informacje zgodne z aktualnymi danymi o planowanych wyłączeniach. Te same informacje są publikowane również jako kanały RSS.

System sprzężony jest obecnie z wewnętrznym oprogramowaniem ENEA Operator. Informacje o wyłączeniach przekazywane są poprzez przygotowany Web Service (pierwotnie ta funkcjonalnośc była realizowana po stronie aplikacji internetowej).

System informowania o planowanych wyłączeniach energii na terenie działania ENEA Operator funkcjonuje od 2004 roku.

Strona responsywna - wykonana zgodnie z zasadami Responsive Web Design.

0.pw_1.jpg
1.pw_2.jpg
2.pw_3.jpg
3.pw_4.jpg
4.pw_5.jpg
5.w_1.jpg
6.w_2.jpg
7.w_3.png
8.w_4.png
0
012345678

Klient: ENEA Operator sp. z o.o.
Data: 2004-2016

Aplikacja mobilna „Wyłączenia”

Od 2017 roku informacje o planowanych wyłączeniach i awariach w sieci Enea Operator są dostarczanbe do klientów również poprzez aplikację mobilną. Aplikacja nie wymaga rejestracji konta. Wystarczy podać adresy, które mają być śledzone pod katem planowanych wyłączeń i awarii. Nowe iInformacje dostarczane są jako powiadomienia.