Planowane wyłączenia energii w sieci Enea Operator

Nowa wersja strony internetowej Enea Operator sp. z o.o. przeznaczona do publikowania informacji o planowanych wyłączeniach w sieci Enea Operator.

Na stronie www.wylaczenia-eneaoperator.pl klienci firmy mogą rejestrować się i subskrybować newslettery z informacjami o planowanych wyłączeniach z wybranych Rejonów Energetycznych.

Newslettery wysyłane są automatycznie i zawierają informacje zgodne z aktualnymi danymi o planowanych wyłączeniach.

System sprzężony jest obecnie z wewnętrznym oprogramowaniem ENEA Operator. Informacje o wyłączeniach przekazywane są poprzez przygotowany Web Service (pierwotnie ta funkcjonalnośc była realizowana po stronie aplikacji internetowej).

System informowania o planowanych wyłączeniach energii na terenie działania ENEA Operator funkcjonuje od 2004 roku.

Strona responsywna - wykonana zgodnie z zasadami Responsive Web Design.

Klient: ENEA Operator sp. z o.o.
Data: 2004-2016