Strona Fundacji Jedzmy Jaja.PL

Strona internetowa Fundacji Jedzmy Jaja.PL.

Strona responsywna - wykonana zgodnie z zasadami Responsive Web Design - sposób wyświetlania strony i jej poszczególnych elementów jest dostosowany do urządzenia, na którym jest przeglądana.

Klient: Fundacja Jedzmy Jaja.PL

Rok: 2016