Aplikacja wspomagająca obsługę "Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" (BDO)

Aplikacja internetowa wspomagająca obsługę "Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" (BDO: https://bdo.mos.gov.pl/).

Umożliwia m.in.:

  • wstępne przygotowywanie KPO (Kart Przekazania Odpadów), a następnie wyeksportowanie ich do systemu BDO
  • tworzenie raportów
  • hurtowe kopiowanie danych z KPO (Kart Przekazania Odpadów) do KEO (Kart Ewidencji Odpadów) zgodnie z kodem odpadu

 

Data: 2019-2020

Aplikacja mobilna „Wyłączenia”

Od 2017 roku informacje o planowanych wyłączeniach i awariach w sieci Enea Operator są dostarczanbe do klientów również poprzez aplikację mobilną. Aplikacja nie wymaga rejestracji konta. Wystarczy podać adresy, które mają być śledzone pod katem planowanych wyłączeń i awarii. Nowe iInformacje dostarczane są jako powiadomienia.